Benners-DalmatinerwelpenDalida von der Auerbacher Höhe

August 2012 - Sommerurlaub


11674581oc.jpg
11674583hv.jpg
11674584ns.jpg
11674585qi.jpg
11674586rv.jpg
11674587ue.jpg
11674588lv.jpg

Urlaub in Südfrankreich - Ostern 2012


10164347au.jpg
10164348zx.jpg
10164349wl.jpg
10164350rq.jpg
10164351dk.jpg
10164352zq.jpg
10164353sn.jpg
10164355ba.jpg
10164358ns.jpg
10164361bb.jpg
10164450rt.jpg
10164451po.jpg
10164452aa.jpg
10164453zm.jpg
10164454hb.jpg

Februar 2012


09.jpg
10.jpg

17. Januar 2012

Dalida feiert ihren 3ten Geburtstag


01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG